+46 (0) 864 16363 info@beautycenter.se

SVENSKA
Denna behandling passar de som önskar lyfta och tajta till den mellersta delen av ansiktet – med fokus på kinder, kindben och nasolabialveck. Generellt brukar 3 trådar på varje sida räcka gott och väl för de flera, men även 4 trådar på varje sida kan placeras, utefter behov och önskemål. Om du är osäker, boka vilket som, så konsulterar och justerar vi på plats.

Behandlingen utförs under sterila förhållanden. Lokalbedövning injiceras i flera steg för maximal komfort. Resultat ses direkt efter behandling. Slutresultat efter 6-7 månader då trådarna fram tills dess kommer att fortsätta stimulera collagenbildning, och därav ett ytterligare lyft fram tills månad 6 eller 7 efter behandling. Trådarna är helt upplösta efter ca 200 dagar och effekten varar generellt i 2 år.

ENGLISH
This treatment is for those who wish to lift and tighten the midface – focusing on cheeks, cheekbones and nasolabial folds. Generally, 3 threads per side is usually enough, but sometimes 4 threads may be needed. If you are unsure, book whichever, and we’ll consult and adjust the booking during the visit.

Treatment is performed with sterile conditions. Local anasthesia is injected before treatment. Result seen immediatly after – but the greatest results can be seen after month 6 or 7, due to threads stimulating collagen production under the skin, whick ultimately leads to further tightening. After approximately 200 days the threads are completely dissolved. Effect lasts for 2 year generally, but lasting effects are very individual.