+46 (0) 864 16363 info@beautycenter.se

Trådlyft

.

.

+

Threadlift – NASOLABIAL FOLDS with multiple, mono or screw PDO threads – 10-16 threads

30 Min
2800 kr
Boka Nu
+

Threadlift – LIPS/LIP CONTOURING with multiple, thin PDO threads – 4-8 threads

30 Min
2500 kr
Boka Nu
+

Threadlift – JAWLINE/JOWLS with thick, barbed PDO threads – 6 threads

60 Min
6500 kr
Boka Nu

SVENSKA
Denna behandling passar de som önskar lyfta och tajta till den nedre delen av ansiktet – med fokus på hamsterpåsar, haka och käklinje. Generellt brukar 3 trådar på varje sida räcka gott och väl för de flera, men även 4 trådar på varje sida kan placeras, utefter behov och önskemål. Om du är osäker, boka vilket som, så konsulterar och justerar vi på plats.

Behandlingen utförs under sterila förhållanden. Lokalbedövning injiceras i flera steg för maximal komfort. Resultat ses direkt efter behandling. Slutresultat efter 6-7 månader då trådarna fram tills dess kommer att fortsätta stimulera collagenbildning, och därav ett ytterligare lyft fram tills månad 6 eller 7 efter behandling. Trådarna är helt upplösta efter ca 200 dagar och effekten varar generellt i 2 år.

ENGLISH
This treatment is for those who wish to lift and tighten the lower part of the face- focusing on the jowls, chin and jawline. Generally, 3 threads per side is usually enough, but sometimes 4 threads may be needed. If you are unsure, book whichever, and we’ll consult and adjust the booking during the visit.

Treatment is performed with sterile conditions. Local anasthesia is injected before treatment. Result seen immediatly after – but the greatest results can be seen after month 6 or 7, due to threads stimulating collagen production under the skin, whick ultimately leads to further tightening. After approximately 200 days the threads are completely dissolved. Effect lasts for 2 year generally, but lasting effects are very individual.

+

Threadlift – FOREHEAD or GLABELLA with multiple, mono or screw PDO threads – 8-16 threads

30 Min
2800 kr
Boka Nu
+

Threadlift – DOUBLE CHIN with screw, non barbed PDO threads – 8 threads

45 Min
2800 kr
Boka Nu
+

Threadlift – AREA OF CHOICE with multiple, mono or screw PDO threads – 8-20 threads

30 Min
2800 kr
Boka Nu
+

Threadlift – MIDFACE with thick, barbed PDO threads – 6 threads

60 Min
6500 kr
Boka Nu

SVENSKA
Denna behandling passar de som önskar lyfta och tajta till den mellersta delen av ansiktet – med fokus på kinder, kindben och nasolabialveck. Generellt brukar 3 trådar på varje sida räcka gott och väl för de flera, men även 4 trådar på varje sida kan placeras, utefter behov och önskemål. Om du är osäker, boka vilket som, så konsulterar och justerar vi på plats.

Behandlingen utförs under sterila förhållanden. Lokalbedövning injiceras i flera steg för maximal komfort. Resultat ses direkt efter behandling. Slutresultat efter 6-7 månader då trådarna fram tills dess kommer att fortsätta stimulera collagenbildning, och därav ett ytterligare lyft fram tills månad 6 eller 7 efter behandling. Trådarna är helt upplösta efter ca 200 dagar och effekten varar generellt i 2 år.

ENGLISH
This treatment is for those who wish to lift and tighten the midface – focusing on cheeks, cheekbones and nasolabial folds. Generally, 3 threads per side is usually enough, but sometimes 4 threads may be needed. If you are unsure, book whichever, and we’ll consult and adjust the booking during the visit.

Treatment is performed with sterile conditions. Local anasthesia is injected before treatment. Result seen immediatly after – but the greatest results can be seen after month 6 or 7, due to threads stimulating collagen production under the skin, whick ultimately leads to further tightening. After approximately 200 days the threads are completely dissolved. Effect lasts for 2 year generally, but lasting effects are very individual.

+

Threadlift – BROWLIFT with thick, barbed PDO threads – 4 threads

60 Min
3900 kr
Boka Nu

SVENSKA
Denna behandling passar de som önskar lyfta och tajta till ögonbrynen i syfte att få en “pony tail” look – och som namnet lyder – som om man skulle ha en stram hästsvans i håret.
Detta bidrar givetvis också till ett diskret ögonlockslyft, för den som ännu ej riktigt vågat sig på plastikkirurgi för hängande ögonlock.

Behandlingen utförs under sterila förhållanden. Lokalbedövning injiceras. Resultat ses direkt efter behandling. Slutresultat efter 6-7 månader då trådarna fram tills dess kommer att fortsätta stimulera collagenbildning, och därav ett ytterligare lyft fram tills månad 6 eller 7 efter behandling. Trådarna är helt upplösta efter ca 200 dagar och effekten vara generellt i 2 år.

ENGLISH
This treatment is for those who wish to lift and tighten their eyebrows, exactly like having a tight pony tail, or more, everything is optional and adjusted to taste and wishes.

Together with this treatment comes also a discrete lift of the eyelids – perfect for those who’ve wanted an eyebrowlift but not quite ready for surgery.

Treatment is performed with sterile conditions. Local anasthesia is injected before treatment. Result seen immediatly after – but the greatest results can be seen after month 6 or 7, due to threads stimulating collagen production under the skin, whick ultimately leads to further tightening. After approximately 200 days the threads are completely dissolved. Effect lasts for 2 year generally, but lasting effects are very individual.